Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Βυζάντιο
   
Οι Λιμένες των Ξένων εις το Βυζάντιον
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ.
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Histoire de l' Etat Byzantin (Preface PAUL LEMERLE)
ΟΣΤΡΟΓΚΟΡΣΚΙ (GEORGE OSTROGORSKY)
Τιμή: 50 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Περί του Πληθυσμού και του Πλούτου της Κωνσταντινουπόλεως κατά τους Μέσους Χρόνους
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΝΔΡ.
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Ακμής και Παρακμής του Βυζαντίου (Λόγος)
ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Περί Κομμώσεως των Βυζαντινών
ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ΦΑΙΔΩΝ
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Βυζαντινών Τροφαί και Ποτά
ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ΦΑΙΔΩΝ
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Βυζαντινών Νεκρικά Έθιμα
ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ΦΑΙΔΩΝ
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Τα Λουτρά κατά τους Βυζαντινούς Χρόνους
ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ΦΑΙΔΩΝ
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Correspondance
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΣ (NICEPHORE GREGORAS)
Τιμή: 45 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Βυζαντιναί Μελέται Β' - Αι Σλαβικαί Επιδρομαί εις την Ελλάδα και η Πολιτική του Βυζαντίου
ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Τιμή: 50 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Σελίδες: 12345678910111213