Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Γενικά ΄Εργα
   
Ο Γεώργιος Χριστιανός Gropius και η δράσις αυτού εν Ελλάδι
ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΕΜΜ.
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Η Πορεία του Γένους - Από το Βυζάντιο στον Νέο Ελληνισμό
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤ.
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ (Δ/ντης Εκδόσεως Γ.Ι. ΣΩΚΟΣ)
Τιμή: 350 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
(Περιέχεται και το "Περιοδικο" τ. 1-171)
Τα Όρια του Ελληνισμού εις την Βαλκανικήν (μετά χαρτών και σημειώσεων)
ΞΑΝΑΛΑΤΟΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ
Τιμή: 60 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Ο Ελληνισμός και οι Βαλκανικοί Γείτονές του κατά τους τελευταίους χρόνους
ΓΥΑΛΙΣΤΡΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ
Τιμή: 40 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Το Ζήτημα των Στενών (ήτοι της Κωνσταντινουπόλεως) - Μελέτη Διπλωματικής Ιστορίας
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Τριάντα πέντε αιώνες Ελληνικής Ιστορίας (Πρόλογος Π. ΧΑΡΗΣ)
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, ΔΟΑΝΙΔΗΣ, ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Βιογραφικά Σημειώματα - Οι Μπαλτατζήδες
ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΑΛ.
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Οι Νοταράδες - στην υπηρεσία του Έθνους και της Εκκλησίας
ΚΟΥΤΙΒΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Τιμή: 60 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Ιστορικαί και Διπλωματικαί Μελέται
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Σελίδες: 1234567891011