Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Βυζάντιο
   
Η Βασίλισσα και αι Βυζαντιναί Αρχόντισσαι
ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗΣ ΠΛΑΤΩΝ
Τιμή: 35 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
(Δεμένο χωρίς το εξώφυλλο)
Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία (324-1071)
ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ ΔΙΟΝ.
Τιμή: 40 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Η Βυζαντινή Ελλάς 392-1204
ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ ΔΙΟΝ.
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Η Βυζαντινή Θεσσαλονίκη
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΑΔΑΜ.
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Η Γυναίκα στο Βυζάντιο
ΙΜΒΡΙΩΤΗ ΡΟΖΑ
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
(ταλαιπωρημένο)
Η Διπλωματία της Ελληνικής Αυτοκρατορίας του Βυζαντίου
ΚΑΛΟΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν.
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Η Θαλασσία Δύναμις εις την Ιστορίαν της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Κ.Α.
Τιμή: 60 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Η Ιστορία του Αυτοκράτορα Ερρίκου της Κωνσταντινούπολης (Συνέχεια του Χρονικού του Βιλλαρδουΐνου)
ΕΡΡΙΚΟΣ της ΒΑΛΑΝΣΙΕΝ
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Η Κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης
ΓΟΔΕΦΡΕΙΔΟΣ ΒΙΛΛΑΡΔΟΥΪΝΟΣ
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Η Κομμούνα της Θεσσαλονίκης 1342-1349
ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Τιμή: 35 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Σελίδες: 12345678910111213