Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Τέχνη
   
L' Esthetique d' Haghia-Sophia
ΜΙΧΕΛΗΣ (P.A. MICHELIS)
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Μοναστηριακή Αρχιτεκτονική (Κείμενον και Σχέδια)
ΟΡΛΑΝΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Τιμή: 95 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Η Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως - Ιστορία και Τέχνη
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Αναστασιματάριον Αργόν καί Σύντομον (μετενεχθέντα εις την Νεωτέραν υπό ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ
Τιμή: 90 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Η Βυζαντινή Μουσική Σημειογραφία
ΚΑΡΑΣ ΣΙΜΩΝ
Τιμή: 35 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Δύναμις και Επενέργεια της Μουσικής
ΨΑΧΟΣ Κ.Α.
Τιμή: 18 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Διάλεξις περί Βυζαντηνομουσικού Χειρογράφου της ΙΗ' Εκατονταετηρίδος
ΧΙΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τιμή: 18 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Το Μουσικόν Ζήτημα εν τη Εκκλησία της Ελλάδος
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤ.
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Βυζαντινή Μουσική σε τετράφωνη αρμονία
ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΙΣΑΙΟΣ
Τιμή: 50 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Εισαγωγή εις το Θεωρητικόν και Πρακτικόν της Εκκλησιαστικής Μουσικής... (Πρόλογος ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ Ο ΕΚ ΜΑΔΥΤΩΝ
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Σελίδες: 12345678910111213