Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Γενικά ΄Εργα
   
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ του εν Παρισίοις Γαλλικού Συνδέσμου προς Άμυναν των Δικαίων του Ελληνισμού
Τιμή: 60 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Η Ανατολή και η Θεοκρατία - Ιστορική Μελέτη
ΜΕΚΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους από των Αρχαιοτάτων Χρόνων μέχρι του 1930 (Επιμελ. Π. ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ)
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
Τιμή: 220 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Διπλωματική Ιστορία της Ευρώπης 1814-1914
ΛΑΣΚΑΡΙΣ Σ.Θ.
Τιμή: 100 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
(Δεμένο μαζί με Γ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - η τιμή αφορά και στα δύο έργα)
 
Ιστορικαί Πραγματείαι, μέρος Α' (περιέχεται και: Σλαυϊκαί εν ταις Ελληνικαίς Χώραις Εποικήσεις)
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τιμή: 50 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
(σελίδα τίτλου σε φτπ.)
Η Ελληνική Σημαία - από τους αρχαίους χρόνους έως σήμερα
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Ν.
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Η Εκκλησία εις τον Αγώνα της Ελευθερίας 1453-1953
ΒΟΒΟΛΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤ.
Τιμή: 60 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Ιστορικαί Πραγματείαι, μέρος Α' (περιέχεται και: Σλαυϊκαί εν ταις Ελληνικαίς Χώραις Εποικήσεις)
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
Τιμή: 50 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
(σελίδα τίτλου σε φτπ.)
 
Οι Μαυρομιχάλαι - Συλλογή των περί αυτών γραφέντων, μ.Α΄(από εμφανίσεως της Οικογενείας εν Μάνη μέχρι ελεύσεως εις Ελλάδα του Καποδιστρίου)
Τιμή: 50 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
France et Grece (La Petite Histoire)
ΠΑΠΠΑΣ (SPYRIDION PAPPAS)
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Σελίδες: 1234567891011