Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Βυζάντιο
   
Η Πραγματική Μορφή της Νεοελληνικής Ιστορίας - Βυζάντιο και Τούρκοι
ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Τρία Θέματα Βυζαντινής Ιστορίας και Βουλγαρικές Ψευδολογίες
ΖΑΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Λεύκωμα Βυζαντινών Αυτοκρατόρων
ΛΑΜΠΡΟΣ Σ.Π.
Τιμή: 180 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Αφιέρωμα της "ΚΙΒΩΤΟΥ" για τα 500 έτη από την Άλωση, ΑΡ. Φ. 17-18
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΗΣ
Τιμή: 50 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Ενετία και Βυζάντιον
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Περί της επιστημονικής δράσεως του Μεγάλου Φωτίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
La Espugnazione di Tessalonica (Edizione critica a cura di STILPON CYRIAKIDIS)
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (EUSTAZIO DI TESSALONICA)
Τιμή: 50 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους
ΝΤΗΛ (CHARLES DIEHL)
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
History of the Byzantine State
ΟΣΤΡΟΓΚΟΡΣΚΙ (GEORGE OSTROGORSKY)
Τιμή: 50 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Βυζαντιναί Μελέται, Α'
ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Τιμή: 60 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Σελίδες: 12345678910111213