Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Αρχαία Ελληνική Τέχνη
   
Ελληνικά Κάτοπτρα - Αρχαιολογική Διατριβή
ΜΥΛΩΝΑΣ Κ.Δ.
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Τα Σφραγίσματα των Χανίων - Συμβολή στη μελέτη της μινωϊκής σφραγιδογλυφίας
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ι.Α.
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Douris and the Painters of Greek Vases
ΠΟΤΙΕ (EDMOND POTTIER)
Τιμή: 35 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Φαιστιακά
ΖΩΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Τιμή: 35 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Το εν τη Ιερά Οδώ Μνήμα της Εταίρας Πυθιονίκης
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΝΔΡ.
Τιμή: 35 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Λεξικόν Αρχαίων Αρχιτεκτονικών Όρων
ΟΡΛΑΝΔΟΣ ΑΝ. - ΤΡΑΥΛΟΣ Ι.
Τιμή: 35 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
The Technique of Greek Sculpture in the Archaic and Classical Periods
ΑΝΤΑΜ (SHEILA ADAM)
Τιμή: 40 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Απελλής ο Ζωγράφος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Ν.Γ.
Τιμή: 40 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Κέραμοι της Καλυδώνος - Συμβολή εις ακριβεστέραν θεώρησιν της Ελληνικής Τέχνης
ΡΩΜΑΙΟΣ Κ.Α.
Τιμή: 40 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Επιγραφική
ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Σ.
Τιμή: 40 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Σελίδες: 123456