Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Βυζάντιο
   
Αυτοκράτορος Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου Χρυσόβουλλον, πρωτόγραφον (1449)
ΚΟΥΓΕΑΣ ΣΩΚΡ.
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Αφιέρωμα της "ΚΙΒΩΤΟΥ" για τα 500 έτη από την Άλωση, ΑΡ. Φ. 17-18
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΗΣ
Τιμή: 50 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Βυζαντινά Μελετήματα - Συμβολή εις την Ιστορίαν του Βυζαντινού Λαού
ΞΑΝΑΛΑΤΟΣ ΔΙΟΓ.
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Βυζαντιναί Μελέται
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Βυζαντιναί Μελέται (Α')
ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Τιμή: 50 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Βυζαντιναί μελέται - Το Πυροβολικόν κατά την Δύσιν της Μεσαιωνικής ημών Αυτοκρατορίας
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ-ΠΙΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Τιμή: 35 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Βυζαντιναί Μελέται Β' - Αι Σλαβικαί Επιδρομαί εις την Ελλάδα και η Πολιτική του Βυζαντίου
ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Τιμή: 50 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Βυζαντιναί Μελέται Τοπογραφικαί και Ιστορικαί
ΠΑΣΠΑΤΗΣ Α.Γ.
Τιμή: 150 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Βυζαντιναί Μελέται, Α'
ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Τιμή: 60 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Βυζαντινή Ανατολή και Λατινική Δύση
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ.Ι.
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Σελίδες: 12345678910111213