Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Βυζάντιο
   
Η Κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης
ΓΟΔΕΦΡΕΙΔΟΣ ΒΙΛΛΑΡΔΟΥΪΝΟΣ
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Μελέται Βυζαντινής Ιστορίας από της πρώτης μέχρι της τελευταίας αλώσεως (1205=1453)
ΚΑΛΛΙΓΑΣ Π.
Τιμή: 160 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Ιστορία του Βυζαντίου - Σύντομο Δοκίμιο
ΛΕΦΤΣΕΝΚΟ Μ.Β.
Τιμή: 40 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Ο Αυτοκράτορας Ρωμανός Διογένης
ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Τιμή: 10 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Κύριλλος και Μεθόδιος - οι Ιεραπόστολοι των Σλάβων
ΛΑΟΥΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Βυζαντινή Ιστορία 324-1071
ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ ΔΙΟΝ.
Τιμή: 50 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο (Πρόλογος Ν. Σβορώνος)
ΙΟΡΓΚΑ
Τιμή: 35 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Το Βυζάντιον από του 1071 μέχρι του 1453
ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
(εκ της Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαιδείας)
 
Γεννήθηκα στο Χίλια Τετρακόσια Δύο
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τιμή: 50 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Η Άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως (ΑΥΝΓ')
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ Α.Ν.
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Σελίδες: 12345678910111213