Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Βυζάντιο
   
Το Βυζάντιον και οι Γότθοι - Συμβολή εις την Εξωτερικήν πολιτικήν του Βυζαντίου
ΧΡΥΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Βυζαντιναί Μελέται
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Άλωσις της Πόλεως
ΖΗΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤ.
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Ο Μεσαιωνικός Ελληνισμός και η Στάσις του Νίκα, κατά τον Κύριον Π. Καλλιγάν
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Ο Βυζαντινός "Ιερός Πόλεμος"
ΚΟΛΙΑ-ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Αι Μοναί της Ελλάδος και η εθνική αυτών δράσις κατά τους βυζαντινούς χρόνους
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή: 18 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Εκκλησία και Αυτοκράτωρ εις το Βυζάντιον
ΚΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Πολιορκία και Άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Οθωμανών (Επ. ΗΡΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ)
ΠΑΣΠΑΤΗΣ Α.
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
(Ανατύπωσις από την έκδοση του 1939)
 
Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη τ. Δ' (ΜΙΧ. ΨΕΛΛΟΣ: Εκατονταετηρίς Βυζαντινής Ιστορίας 976-1077)
ΣΑΘΑΣ Κ.Ν.
Τιμή: 80 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Η Ιστορία του Αυτοκράτορα Ερρίκου της Κωνσταντινούπολης (Συνέχεια του Χρονικού του Βιλλαρδουΐνου)
ΕΡΡΙΚΟΣ της ΒΑΛΑΝΣΙΕΝ
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Σελίδες: 12345678910111213