Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Τέχνη
   
Περί του αρχαίου μουσικού στενογραφικού συστήματος της Βυζαντινής Μουσικής
ΨΑΧΟΣ Κ.Α.
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Η Βυζαντινή Τέχνη Τέχνη Ευρωπαϊκή - Διαλέξεις
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Η Αγία Σοφία
ΜΙΧΕΛΗΣ Π.Α.
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Η Εικόνα - Λίγα για τη δογματική έννοιά της
ΟΥΣΠΕΝΣΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Η Αρχιτεκτονικη και αι Βυζαντιναί Τοιχογραφίαι της Μονής του Θεολόγου Πάτμου
ΟΡΛΑΝΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Τιμή: 80 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Μουσική Συλλογή (Άπαντα τα Μαθήματα του Εσπερινού, του Όρθρου, της Λειτουργίας)
ΠΡΩΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Εκδότης)
Τιμή: 100 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
(Λίγο ταλαιπωρημένο αντίτυπο)
 
L' Evolytion de la Peinture Post-Byzantine dans les Iles Ioniennes
ΣΠΙΤΕΡΗΣ (TONY SPITERIS)
Τιμή: 18 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Η Τεχνική της Αγιογραφίας
ΒΡΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΑΡΙΛΑΟΣ
Τιμή: 50 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Οι Αναγραμματισμοί και τα Μαθήματα της Βυζαντινής Μελοποιΐας
ΣΤΑΘΗΣ ΓΡ.
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Η Μουσική Κλίμαξ ήτοι Επιστημονική Διαίρεσις της Μουσικής Κλίμακος και προσδιορισμός του Μήκους των Χορδών αυτής
ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ, Αρχιμανδρίτης
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
(Στις τελευταίες σελίδες πρόβλημα που δεν θίγει όμως το κείμενο)
 
Σελίδες: 12345678910111213