Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Βιβλία του συγγραφέα: ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
   
Περί της Ενεστώσης Μεθόδου εν ταις Γλωσσικαίς Ερεύναις
ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Σύντομος Απάντησις προς τον Κύριον Γρηγόριον Βερναρδάκην (Ανάτυπο)
ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή: 10 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Ακαδημεικά Αναγνώσματα εις την Ελληνικήν, Λατινικήν και μικρόν εις την Ινδικήν Γραμματικήν
ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή: 120 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Σύντομος Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσης
ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Γλωσσολογικαί Έρευναι
ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή: 60 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Περί του Γλωσσικού Ζητήματος εν Ελλάδι, μ. Α'
ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Μελέτη επί της Νέας Ελληνικής ή Βάσανος του Ελέγχου του Ψευδαττικισμού
ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή: 50 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Κρητική Μουσική - Ιστορία, Μουσικά Συστήματα, Τραγούδια και Χοροί
ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή: 40 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Σελίδες: 1