Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Βιβλία του συγγραφέα: ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
   
Ιστορία Ελληνικών Πολιτευμάτων (Απόσπασμα Ανεκδότου Συγγραφής)
ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Εισαγωγή εις την Ιστορίαν των Ελληνικών Πολιτευμάτων
ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή: 13 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Αι Ελληνικαί Πολιτείαι μέχρι της ρωμαϊκής κυριαρχίας - Καταγωγή Κοινότητος, Δήμου και Ομοσπονδίας
ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Μετά την Νίκην!
ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Η Δικαστική Αναδιοργάνωσις εν Ελλάδι
ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Ήθη και Νόμοι
ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Συνεργατικοί Συνεταιρισμοί Αμπελακίων, Ύδρας, Σπετσών, Ψαρών
ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
(Λείπει το οπισθόφυλλο)
Ξενοκρατία και Βασιλεία εν Ελλάδι (1821-1897)
ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή: 80 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
(λίγο ταλαιπωρημένο αντίτυπο)
 
Σελίδες: 12