Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Βιβλία του συγγραφέα: ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ.Δ.
   
Οι Υπεύθυνοι Πολέμου κατά τους Αρχαίους Χρόνους
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ.Δ.
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Τα Βόρεια Σύνορα της Ηπείρου
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ.Δ.
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Παρατηρήσεις εις την Νεωτέραν Γεωγραφίαν της Ηπείρου (Διδακτορική Διατριβή)
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ.Δ.
Τιμή: 35 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Η Αρχαία Αιτωλία
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ.Δ.
Τιμή: 60 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Τα Ιωάννινα ως σύμβολον των Μπιζανιομάχων
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ.Δ.
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Το Μικτόν Ηπειρωτικόν Στράτευμα κατά την Ελευθέρωσιν της Ηπείρου (1912)
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ.Δ.
Τιμή: 45 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Ο Πληθυσμός της Άρτας επί Τουρκοκρατίας
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ.Δ.
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Σελίδες: 1