Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Βιβλία του συγγραφέα: ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
   
Η Απελευθέρωσις της Ελλάδος
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Η Απελευθέρωσις της Ελλάδος
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή: 35 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
(Δεμένο)
 
Ο Λόγος της Απελευθερώσεως (18 Οκτωβρίου 1944)
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή: 18 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Πολιτικά Θέματα, τ. Β'
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Πολιτικά Θέματα
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Προγραμματικαί Αρχαί
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Καλαβρυτινή Επετηρίς ήτοι Πραγματεία περί της ιστορικής των Καλαβρύτων επαρχίας
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή: 120 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
(Πρόχειρη βιβλιοδεσία, λίγες υπογραμμίσεις)
Η Ηλεία διά μέσου των αιώνων
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή: 60 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
(τ. Α' και μοναδικός)
 
Σελίδες: 1