Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Βιβλία του συγγραφέα: ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
   
Το πνευματικό Ζαγόρι στα χρόνια της Τουρκοκρατίας
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
Τιμή: 10 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Μπάγια (Κήποι) η πρωτεύουσα του Ζαγοριού
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Το Ζαγόρι και η Γυναίκα της Πίνδου
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Συμβολή στην Ιστορία του Ζαγορίου
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Από τα Λαογραφικά του Χωριού μου Κουκούλι Ζαγορίου
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Η Εθνική Πνευματική Λαμπάδα στα χρόνια της Τουρκοκρατίας - Ιστορία της Σχολής Κουκουλίου Ζαγορίου
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Ελάτε στο Ζαγόρι να θαυμάσετε του Βίκου τη Χαράδρα
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
Τιμή: 18 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Βοτανικά Λαογραφικά Στοιχεία απ' τη χλωρίδα του χωριού μου Κουκουλίου Ζαγορίου και της χαράδρας του Βίκου
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Σελίδες: 12