Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Βιβλία του συγγραφέα: ΚΟΥΚΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
   
Οι Κοινοτικοί Θεσμοί στις Κυκλάδες κατά την Τουρκοκρατία
ΚΟΥΚΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Αι Διομολογήσεις και η Γαλλική Προστασία εις την Ανατολήν 1535-1789
ΚΟΥΚΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Διαμόρφωσις της Ελληνικής Κοινωνίας κατά την Τουρκοκρατίασ - Α'. Τα προνόμια του Πατριαρχείου και η Φαναριωτική Κοινωνία
ΚΟΥΚΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
Τιμή: 35 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Ο Καποδίστριας και η Παιδεία (1827-1832) - Β`: Τα Εκπαιδευτικά Ιδρλυματα της Αίγινας
ΚΟΥΚΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
Τιμή: 35 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Οι Κοινοτικοί Θεσμοί στις Κυκλάδες κατά την Τουρκοκρατία
ΚΟΥΚΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Ιωάννης Καποδίστριας - Ο Άνθρωπος, ο Διπλωμάτης (1800-1828)
ΚΟΥΚΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
Τιμή: 50 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Ο Καποδίστιας και η Παιδεία - Η Φιλόμουσος Εταιρεία της Βιέννης
ΚΟΥΚΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
Τιμή: 90 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
(Δεμένο μαζί με τ. Β': Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Αιγίνης)
Νικηφόρος Θεοτόκης (1731-1800)
ΚΟΥΚΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
Τιμή: 13 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Σελίδες: 12