Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Βιβλία του συγγραφέα: ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ Κ.Δ.
   
Αγροτικά - Έρευνα επί της Οικονομικής και Κοινωνικής Μορφολογίας εν Ελλάδι και εν ταις γειτονικαίς σλαυϊκές χώρες
ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ Κ.Δ.
Τιμή: 70 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Τα Παλαιά Μικρά κατά Κοινότητα Εγγειοβελτιωτικά Έργα της ΑΤΕ και τα Νέα Μεγάλα Καπετανάτα
ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ Κ.Δ.
Τιμή: 10 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Η Κοινοτική Πολιτεία
ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ Κ.Δ.
Τιμή: 45 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Σοσιαλισμός και Κοινοτισμός
ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ Κ.Δ.
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Η Τοπική Αυτοδιοίκησις και ο επιχώριος εν Ελλάδι οικονομικός ρεζιοναλισμός
ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ Κ.Δ.
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Μακεδονικοί Ύμνοι (συνοδεύονται με αναλυτική έκθεση πάνω στα θέματα)
ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ Κ.Δ.
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Η Κοινοτική Παράδοσις των Ελλήνων
ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ Κ.Δ.
Τιμή: 10 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Το Πρόβλημα της Αυτονομίας - Σοσιαλισμός και Κοινοτισμός (Πρόλογος ΠΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Εισαγωγή Κ. ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ)
ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ Κ.Δ.
Τιμή: 18 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
(Τρία Κείμενα του Κ. ΚΑΡΑΒΙΔΑ)
 
Σελίδες: 12