Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Βιβλία του συγγραφέα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Κ.Α.
   
Η Θαλασσία Δύναμις εις την Ιστορίαν της Αρχαίας Ελλάδος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Κ.Α.
Τιμή: 55 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Η Θαλασσία Δύναμις εις την Ιστορίαν της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Κ.Α.
Τιμή: 60 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Το Ναυτικόν του υπέρ Ανεξαρτησίας Αγώνος 1821-29 και η δράσις των πυρπολικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Κ.Α.
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Αι Ναυτικαί Επιχειρήσεις του Υπερ Ανεξαρτησίας Αγώνος 1821-29
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Κ.Α.
Τιμή: 50 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Το Αρχείον του Στρατηγού Ν. Κριεζώτου του έτους 1829-30
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Κ.Α.
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Το Ναυτικόν μας κατά την Πολεμικήν Περίοδον 1941-45
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Κ.Α.
Τιμή: 45 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Η Εύβοια εις την Ναυτικήν Ιστορίαν
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Κ.Α.
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Σελίδες: 1