Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Βυζάντιο
   
Byzance aprés Byzance
ΙΟΡΓΚΑ (N. IORGA)
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Byzantine Legacy
ΣΤΙΟΥΑΡΤ ΣΕΣΙΛ (CECIL STEWART)
Τιμή: 45 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Correspondance
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΣ (NICEPHORE GREGORAS)
Τιμή: 45 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Histoire de l' Etat Byzantin (Preface PAUL LEMERLE)
ΟΣΤΡΟΓΚΟΡΣΚΙ (GEORGE OSTROGORSKY)
Τιμή: 50 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
History of the Byzantine State
ΟΣΤΡΟΓΚΟΡΣΚΙ (GEORGE OSTROGORSKY)
Τιμή: 50 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
L'Ideologie Politique de l'Empire Byzantin
ΑΡΒΕΛΕΡ Ε. (HELENE AHRWEILER)
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
La Espugnazione di Tessalonica (Edizione critica a cura di STILPON CYRIAKIDIS)
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (EUSTAZIO DI TESSALONICA)
Τιμή: 50 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
La Grece et les Balkans
ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ ΔΙΟΝ. (D.A.ZAKYTHINOS)
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Recherches sur la vie des esclaves dans le Monde Byzantin
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΑΒΑ ΑΝΝΑ (ANNE HADJINICOLAOU MARAVA)
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Resits de Byzance et des Croisades
ΣΛΟΥΜΠΕΡΖΕ (GUSTAVE SCHLUMBERGER)
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Σελίδες: 12345678910111213