Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Τουρκοκρατία-Φραγκοκρατία
   
Christopher Columbus, a Greek Nobleman
ΚΑΝΟΥΤΑΣ (SERAPHIM CANOUTAS)
Τιμή: 50 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Ο Βίος του Ελληνικού Λαού κατά την Τουρκοκρατίαν επί τη βάσει των ξένων περιηγητών
ΒΟΥΡΑΖΕΛΗ ΕΛΕΝΗ
Τιμή: 50 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Οι Φαναριώται απολογούμενοι εκ του Τάφου (εκ ρωμουνικών πηγών...)
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Τιμή: 40 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
(χωρίς εξώφυλλα)
Ο Γνωστός Καλόγηρος Κοσμάς (Έκδοσις "ΚΙΒΩΤΟΥ")
ΣΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜ.
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Η Πνευματική Κίνησις του Γένους κατά τον ΙΗ' και ΙΘ' αιώνα (Επιμέλεια ΑΛΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΗΛΙΟΥ)
ΓΕΔΕΩΝ ΜΑΝΟΥΗΛ
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Οι Έλληνες Λόγιοι στη Βλαχία (1670-1714)
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Έλληνες Λόγιοι εις την Βενετίαν
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
Τιμή: 35 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Η Μεγάλη Εκκλησία εν Αιχμαλωσία
ΡΑΝΣΙΜΑΝ ΣΤΗΒΕΝ
Τιμή: 60 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Ο Γεώργιος Καστριώτης ο Σκεντέρμπεης εις την Νεοελληνικήν Ιστοριογραφίαν και Λογοτεχνίαν
ΓΙΟΧΑΛΑΣ ΤΙΤΟΣ
Τιμή: 35 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Εθνομάρτυρες Κληρικοί και ο Πάτερ Κοσμάς
ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Σελίδες: 12345678910111213