Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Βυζάντιο
   
Βυζαντιναί Μελέται Β' - Αι Σλαβικαί Επιδρομαί εις την Ελλάδα και η Πολιτική του Βυζαντίου
ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Τιμή: 50 €
Διαθεσιμότητα: Όχι άμεσα διαθέσιμο
Η Γυναίκα στο Βυζάντιο
ΙΜΒΡΙΩΤΗ ΡΟΖΑ
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
(ταλαιπωρημένο)
 
Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους
ΟΣΤΡΟΓΚΟΡΣΚΙ (GEORG OSTROGORSKY)
Τιμή: 50 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Αυτοκράτορος Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου Χρυσόβουλλον, πρωτόγραφον (1449)
ΚΟΥΓΕΑΣ ΣΩΚΡ.
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Όχι άμεσα διαθέσιμο
 
Μάρκος ο Ευγενικός και Βησσαρίων ο Καρδινάλιος
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ
Τιμή: 45 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Η Άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως και η Επίτομος Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΥΜΑΙΟΣ)
Τιμή: 40 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ του Θ' Διεθνούς Βυζαντινολογικού Συνεδρίου (Θεσ/νίκη 12-19 Απριλ. 1953)
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΤ. - ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ Α. - ΖΕΠΟΣ Π.
Τιμή: 80 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων
ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Όχι άμεσα διαθέσιμο
 
Byzance aprés Byzance
ΙΟΡΓΚΑ (N. IORGA)
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
The Byzantine Achievement - An Historical Perspective 330-1453
ΜΠΑΪΡΟΝ (ROBERT BYRON)
Τιμή: 35 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Σελίδες: 12345678910