Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Μυθολογία-Αρχαία Ελλάδα-Αρχαιολογία
   
Αραί - Μυθολογική Μελέτη
ΚΑΚΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Πολιτική Ιστορία του Άργους, από του τέλους του Πελοποννησιακού Πολέμου μέχρι του 146 π.Χ.
ΜΙΤΣΟΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ
Τιμή: 35 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Περσεύς, ο τελευταίος βασιλεύς των Μακεδόνων
ΓΥΙΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τιμή: 45 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Επίτομος Ιστορία Φιλίππου του Β' της Μακεδονίας
ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Η Ιστορία από τας Πηγάς (Προϊστορία, Ανατολικοί Λαοί, Αρχαίοι Έλληνες)
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Χ. - ΛΑΖΑΡΟΥ Α.
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Ελληνομακεδονική Περίοδος - "Το Αλεξάνδρειον Έργον"
ΚΟΙΜΗΣΗΣ Μ.
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Ερρίκος Σλήμαν - Ιστορία ενός Χρυσοθήρα (Εισαγωγή ΑΡΘΟΥΡ ΕΒΑΝΣ)
ΛΟΥΝΤΒΙΧ ΕΜΙΛ
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Ο Ιστορικός Ναυτικός Βίος της Ελλάδος και το ναυτικόν Μουσείον
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΑΛΑΙΟΣ Α.
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Η Μάχη του Μαραθώνος από στρατιωτικής, εθνικής και πολιτικής απόψεως
ΦΥΣΕΝΤΖΙΔΗΣ ΝΕΑΡΧΟΣ
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Ο Μέγας Αλέξανδρος ατις Ινδίες
ΣΠΥΡΟΜΙΛΙΟΣ Μ.
Τιμή: 35 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
(Πολύ καλή βιβλιοδεσία)
 
Σελίδες: 123456789101112131415161718192021