Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Βυζάντιο
   
Μαντζικέρτ - η αρχή του τέλους του Μεσαιωνικού Ελληνισμού
ΤΣΑΓΓΑΣ ΝΙΚΟΣ
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Μάρκος ο Ευγενικός και Βησσαρίων ο Καρδινάλιος
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ
Τιμή: 45 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Μελέται Βυζαντινής Ιστορίας από της πρώτης μέχρι της τελευταίας αλώσεως (1205=1453)
ΚΑΛΛΙΓΑΣ Π.
Τιμή: 160 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη τ. Δ' (ΜΙΧ. ΨΕΛΛΟΣ: Εκατονταετηρίς Βυζαντινής Ιστορίας 976-1077)
ΣΑΘΑΣ Κ.Ν.
Τιμή: 80 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Ο Αυτοκράτορας Ρωμανός Διογένης
ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Τιμή: 10 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Ο Αυτοκράτωρ Μιχαήλ Παλαιολόγος και η Δύσις 1258-1282
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
Τιμή: 50 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Ο Βυζαντινός "Ιερός Πόλεμος"
ΚΟΛΙΑ-ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Ο Μεσαιωνικός Ελληνισμός και η Στάσις του Νίκα, κατά τον Κύριον Π. Καλλιγάν
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Ο Ντάντε και η Βυζαντινή Ιταλία
ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Τιμή: 35 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Οι Βογόμιλοι - Αίρεσις του ΙΒ' και ΙΓ' αι. εν τη Ανατολή
ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Σελίδες: 123456789101112