Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Γενικά ΄Εργα
   
Ιστορικαί και Διπλωματικαί Μελέται
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Το Νεοελληνικό Παροικιακό Φαινόμενο
ΨΥΡΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Κωπήρη και Ιστιοφόρα Πλοία
ΣΕΓΔΙΤΣΑΣ Π.Ε.
Τιμή: 70 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Σταχυολογήματα
ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ ΧΑΡ.
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Αυτοκρατορία
ΣΟΚΟΛΗΣ Κ.Ε.
Τιμή: 18 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Ιστορικαί Σχέσεις Ελλήνων, Σέρβων και Βουλγάρων
ΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τιμή: 35 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
(Πολύ καλή βιβλιοδεσία)
 
Το Παιδομάζωμα, εις την Ελληνικήν Ιστορίαν...
ΠΕΦΑΝΗΣ ΔΩΡΟΣ
Τιμή: 13 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία (1453-1850)
Τιμή: 80 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
1912 - Νίκαι κατά Βαρβάρων (Θεσσαλονίκη, Κωνσταντίνος, Βαρβαρόσσας, 1897, Ιωάννινα)
ΑΝΝΙΝΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Επίτομος Ναυτική Ιστορία
ΡΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τιμή: 90 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Σελίδες: 12345678910