Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Περιοδικά-Ημερολόγια-Εφημερίδες
   
"ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ" -Σύγγραμμα Περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών
Τιμή: 55 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
ΑΡΧΕΙΟΝ ΕΥΒΟΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
(25 ευρώ ο κάθε τόμος)
 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ - Σύγγραμμα Περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών Τόμος Β' 1941-1952
Τιμή: 70 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ -Δελτίον της εν Αθήναις Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας των Θεσσαλών τ. Ε'
Τιμή: 35 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ -Δελτίον της εν Αθήναις Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας των Θεσσαλών τ. ΙΔ' 1981-1982
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
ΑΡΧΕΙΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Τόμος Α' 1971
Τιμή: 35 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΟΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Τόμος Γ'
Τιμή: 40 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
ΘΡΑΚΙΚΑ - Σύγγραμμα Περιοδικόν εκδιδόμενον υπό του εν Αθήναις Θρακικού Κέντρου Έκτακτον τεύχος, Παράρτημα Γ' τόμου
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ έτος Α'
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Ημερολόγιον Θεσσαλονίκης
ΤΣΙΩΜΟΥ ΜΕΡΟΠΗ
Τιμή: 50 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Σελίδες: 1234567891011121314