Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
   
Ο Διαφορισμός και η Ύλη στην Παιδεία μας - Το Μάθημα των Θρησκευτικών
ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ Ι.
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Παρθεναγωγεία και Δασκάλες του Υπόδουλου Ελληνισμού (Από τα Αρχεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου)
ΞΗΡΑΔΑΚΗ ΚΟΥΛΑ
Τιμή: 60 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Τα Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι του 1831
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ
Τιμή: 35 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Τα Σχολεία στο Βυζάντιο - Τα Προβλήματα και η Σημασία τους
ΞΑΝΑΛΑΤΟΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος: η Ίδρυση, η Δράση του για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση και η Διάσπασή του
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Ο "Ανώνυμος" Συγγραφέας της Ελληνικής Νομαρχίας
ΚΙΣΚΙΡΑ ΝΙΤΣΑ
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Ο Κοραής και η Γνώμαι αυτού περί της Παιδείας
ΚΟΝΤΟΣΤΑΝΟΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ
Τιμή: 18 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Ιστορία της Ελλάδας - Νέοι Χρόνοι (Βιβλίο Πρώτο: Τουρκοκρατία, Επανάσταση 1821) - Για τη Μέση Παιδεία
ΖΩΪΔΗΣ ΓΙΩΡΓΗΣ
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Οι Πρώτες Προσπάθειες στο Μαράσλειο 1923-1926
ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ Α.Π.
Τιμή: 40 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
(Πολύ καλή βιβλιοδεσία)
Επετηρίς Βαρβακείου Ιδρύματος
ΜΠΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Σελίδες: 123456789101112131415161718