Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Τέχνη
   
Συμβολαί εις την Ιστορίαν της παρ' ημίν Εκκλησιαστικής Μουσικής
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή: 75 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Ο Σιναΐτης Χατζηκυριάκης εκ Χώρας Βουρλά (Γράμματα - Ξυλογραφίες) 1688-1709
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΝΤΟΡΗ
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Ο Κεραμοπλαστικός Διάκοσμος των Βυζαντινών κτιρίων της Κωνσταντινουπόλεως
ΠΑΣΑΔΑΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Τιμή: 35 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Καστοριά - Βυζαντιναί Τοιχογραφίαι (Πίνακες)
ΠΕΛΕΚΑΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Τιμή: 200 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Τεχνοκριτική Μελέτη επί του Έργου του Ζωγράφου Ιω.Κοράη
ΠΕΛΕΚΑΣΗΣ ΔΗΜ.
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Βυζαντινοί Αγιογράφοι - Τεχνοκριτική επί των Έργων Κρητός Ηλίου Μόσκου (1649-1684)
ΠΕΛΕΚΑΣΗΣ ΔΗΜ.
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Daphni (Le Monastere, l' Eglise, l' Histoire, les Mosaiques)
ΠΕΡΙΛΛΑ (F. PERILLA)
Τιμή: 120 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Το Μουσικόν Όργανον εν τη Εκκλησία
ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τιμή: 18 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
La Peinture Religieuse dans les Iles Ioniennes pendant le XVIII siecle
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ (ANGELO PROCOPIOU)
Τιμή: 75 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
The Macedonian Question in Byzantine Painting
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ (ANGELO PROCOPIOU)
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Σελίδες: 12345678910