Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Μελέτες πάνω στην Αρχαία Ελληνική Γραμματεία
   
Σχόλια εις τον Ισοκράτην (εκ της εκδόσεως Α. ΚΟΡΑΗ)
ΓΚΑΡΠΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τιμή: 50 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Περί του Αρχαίου Ελληνικού Έπους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Επιστημονικαί Εργασίαι Α. ΧΑΤΖΗ 1902-1950)
ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Η Αρχαία Ελληνική Ποίησις
ΣΥΡΕ (ED. SCHURE)
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Σχόλια εις την του Ομήρου Ιλιάδα
ΓΚΑΡΠΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τιμή: 90 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Η Πολιτεία του Πλάτωνος - Λόγος
ΓΑΡΔΙΚΑΣ Γ.
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Δίκτυς ο Κρης - Διχογνωμίαι περί αυτού και του έργου του
Τιμή: 18 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Τα Απόρρητα του Ισοκράτους
ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Α.
Τιμή: 40 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Στοιχειώδης μετρική της Αρχαίας Ελληνικής Ποιήσεως (Επιμ. ΕΥΑΓΓ. ΚΟΛΟΚΟΤΣΑΣ)
ΣΚΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Τιμή: 40 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Ο Ιπποκράτης και η Τρέλλα του Δημοκρίτου
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ.
Τιμή: 13 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Τα Κύπρια Έπη (Προλεγόμενα - Κείμενον - Ερμηνευτικόν Υπόμνημα)
ΞΥΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Σελίδες: 12345678910111213141516