Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Γενικά ΄Εργα
   
Ιστορία του Μεσαίωνα
ΚΟΣΜΙΝΣΚΙ Ε.Α.
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Ιστορικαί Διηγήσεις
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Π.Μ.
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Ιστορικαί και Διπλωματικαί Μελέται
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Ιστορικαί Πραγματείαι, μέρος Α' (περιέχεται και: Σλαυϊκαί εν ταις Ελληνικαίς Χώραις Εποικήσεις)
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
Τιμή: 50 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
(σελίδα τίτλου σε φτπ.)
 
Ιστορικαί Πραγματείαι, μέρος Α' (περιέχεται και: Σλαυϊκαί εν ταις Ελληνικαίς Χώραις Εποικήσεις)
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τιμή: 50 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
(σελίδα τίτλου σε φτπ.)
Ιστορικαί Σχέσεις Ελλήνων, Σέρβων και Βουλγάρων
ΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τιμή: 35 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
(Πολύ καλή βιβλιοδεσία)
 
Κωπήρη και Ιστιοφόρα Πλοία
ΣΕΓΔΙΤΣΑΣ Π.Ε.
Τιμή: 70 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Λαϊκά Κινήματα δια μέσου των αιώνων
ΠΑΓΚΟΥΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ (Δ/ντης Εκδόσεως Γ.Ι. ΣΩΚΟΣ)
Τιμή: 350 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Ο Jakob Philipp Fallmerayer και η γένεση του Ελληνικού Ιστορισμού
ΒΕΛΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Τιμή: 12 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Σελίδες: 12345678910