Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Τουρκοκρατία-Φραγκοκρατία
   
Αι Διομολογήσεις και η Γαλλική Προστασία εις την Ανατολήν 1535-1789
ΚΟΥΚΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Ο Λόρδος Έλγιν και οι προ αυτού ανά την Ελλάδα και τας Αθήνας ιδίως αρχαιολογήσαντες επιδρομείς 1440-1837
ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τιμή: 90 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
(πολύ καλή βιβλιοδεσία)
 
Ιστορία της Πειρατείας 1390-1538
ΚΡΑΝΤΟΝΕΛΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Τιμή: 40 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Τουρκοκρατούμενη Ελλάς 1453-1821
ΣΑΘΑΣ Κ.Ν.
Τιμή: 50 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Ο Αλή Πασάς
ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
Τιμή: 18 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Ενετία και Βυζάντιον
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Εκκλησιαστικών και Πολιτικών...Τα Μετά την Άλωσιν (1453-1789) (εκ χειρογράφου ανεκδότου της Ι.Μ. του Σινά)
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ
Τιμή: 150 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Συλλογή Ανέκδοτων Εγγράφων (1578-1685) αναφερομένων εις τους εν Βενετία Μητροπολίτας Φιλαδελφείας
ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ Μ.Ι.
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Σημειώματα περί Ελλήνων εκ των Μαρτίνου Κρουσίου Σουηκικών Χρονικών
ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Ο Λάμπρος Κατσώνης (1752-1804)
ΜΑΓΙΑΚΟΣ ΠΑΝ.
Τιμή: 45 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Σελίδες: 12345678910111213