Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Γενικά ΄Εργα
   
Ιστορία της Ελλάδος - Από της υπό των Οθωμανών Αλώσεως της Κων/πόλεως μέχρι της Βασιλείας Γεωργίου του Α'
ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Τιμή: 75 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Ιστορία της Ελληνικής Αστυνομίας (από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον)
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜ.
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους ( 1860-)
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
Τιμή: 300 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
(Α' έκδοση, λείπει ο Β' τόμος, πολύ καλή κατάσταση)
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (Επιμελ. ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ)
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ.
Τιμή: 200 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
(Άριστο αντίτυπο. Επιπροσθέτως το Συμπλήρωμα)
 
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ.
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
(Προς Διδασκαλίαν των Παίδων)
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ.
Τιμή: 250 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι την καθ' ημάς ("ΓΑΛΑΞΙΑΣ")
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τιμή: 120 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους από των Αρχαιοτάτων Χρόνων μέχρι του 1930 (Επιμελ. Π. ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ)
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
Τιμή: 220 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους από... (Δ', Ε')
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τιμή: 70 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
(η τιμή αφορά τον κάθε τόμο)
Ιστορία του Ελληνισμού με κέντρον και βάσιν την Μακεδονίαν
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
Τιμή: 70 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Σελίδες: 12345678910