Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Νομικά-Οικονομικά-Διοίκηση
   
Τα των Εθνών εν Ειρήνη και εν Πολέμω Νόμιμα
ΣΑΡΙΠΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τιμή: 100 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
(Πολύ ωραία βιβλιοδεσία)
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ του Βασιλείου της Ελλάδος
Τιμή: 100 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Πραγματεία περί της Ενεργείας και των Αποτελεσμάτων του Χριστιανισμού επί του Αστικού των Ρωμαίων Δικαίου
ΤΡΟΠΛΩΝ
Τιμή: 50 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
(χρειάζεται βιβλιοδεσία)
Δύο Πολιτικαί Μελέται (Ολίγαι Γραμμαί περί Υπαλληλίας - Ιστορικοφιλοσοφική Μελέτη περί Πολιτείας)
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Δημοτική Διοίκησις εν Ελλάδι
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Π.
Τιμή: 40 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Το Δίκαιον της Μοναστηριακής Περιουσίας από του 9ου μέχρι του 12ου αι.
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
ΣΥΛΛΟΓΗ Νόμων και Β. Διαταγμάτων περί Φορολογίας του Καπνού εν τη Παλαιά Ελλάδι
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Θεωρία περί Πληθυσμού (Εισαγωγή Δ. ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ)
ΜΑΛΘΟΥΣ ((T.R. MALTHUS)
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Απομυθοποίηση με τη Γλώσσα των Αριθμών (Οικονομικές και Κοινωνικές Εξελίξεις στην εικοσαετία 1950-1970)
ΝΕΦΕΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Τιμή: 18 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Η Μειονεκτική Θέσις της Γυναικός εις το Κληρονομικόν Δίκαιον της Γόρτυνος
ΔΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ.
Τιμή: 12 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Σελίδες: 123456789101112131415161718192021222324
 25262728293031323334