Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Διαφωτισμός
   
Χρυσά Έπη
ΚΟΡΑΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
Τιμή: 50 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ (Αφιέρωμα της "ΝΕΑΣ ΕΣΤΙΑΣ", Χριστούγεννα 1983)
Τιμή: 18 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Νεοελληνικός Διαφωτισμός
ΔΗΜΑΡΑΣ Κ.Θ.
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Αδελφική Διδασκαλία προς τους ευρισκομένους κατά πάσαν την οθωμανικήν επικράτειαν Γραικούς (επιμέλεια Γ. ΒΑΛΕΤΑΣ)
ΚΟΡΑΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Εφημερίδες (Πρόλογος Κ. ΔΗΜΑΡΑΣ)
ΚΟΔΡΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τιμή: 40 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Ποιός έγραψε την Ελληνική Νομαρχία
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Πολιτικά Φυλλάδια (1798-1831)
ΚΟΡΑΗΣ
Τιμή: 150 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
(10 φυλλάδια)
Ο Ελληνικός Διαφωτισμός
ΔΗΜΑΡΑΣ Κ.Θ.
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Καΐρης - Κούμας, δύο πρωτοπόροι δάσκαλοι του Γένους
ΚΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Ελληνική Νομαρχία ήτοι Λόγος περί Ελευθερίας (Επιμέλεια Γ. ΒΑΛΕΤΑΣ)
ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ
Τιμή: 45 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Σελίδες: 123456