Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Διαφωτισμός
   
Εφημερίδες (Πρόλογος Κ. ΔΗΜΑΡΑΣ)
ΚΟΔΡΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τιμή: 40 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Ο Κοραής και η Γνώμαι αυτού περί της Παιδείας
ΚΟΝΤΟΣΤΑΝΟΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ
Τιμή: 18 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Πολιτικά Φυλλάδια (1798-1831)
ΚΟΡΑΗΣ
Τιμή: 150 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
(10 φυλλάδια)
Α. ΚΟΡΑΗ Άπαντα
ΚΟΡΑΗΣ
Τιμή: 40 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Πολιτικαί Παραινέσεις προς του Έλληνας (Επιμελ. ΕΜΜ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ)
ΚΟΡΑΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
Τιμή: 18 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Γνώμαι
ΚΟΡΑΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
Τιμή: 18 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Επιστολαί προς τον Πρωτοψάλτην (κατ' εκλογήν)
ΚΟΡΑΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
Τιμή: 18 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Χρυσά Έπη
ΚΟΡΑΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
Τιμή: 50 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Αδελφική Διδασκαλία προς τους ευρισκομένους κατά πάσαν την οθωμανικήν επικράτειαν Γραικούς (επιμέλεια Γ. ΒΑΛΕΤΑΣ)
ΚΟΡΑΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Επιστολαί προς τον Πρωτοψάλτην (κατ' επιλογήν)
ΚΟΡΑΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
Τιμή: 18 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Σελίδες: 12345