Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Νομικά-Οικονομικά-Διοίκηση
   
Πρόχειρον Νόμων, το λεγόμενον η Εξάβιβλος
ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τιμή: 80 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Περί των Προικώων Συμβολαίων ως συστατικού του Γάμου, κατά το Ιουστινειάνιον Δίκαιον...
ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή: 13 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Ορυκτός Πλούτος και Κρατικομονοπωλιακή ανάπτυξη στην Ελλάδα
ΝΤΟΥΣΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Corpus Juris Civilis (μετά μεταφράσεως εις την ελληνικήν) - Εισηγήσεις και Πανδέκται
Τιμή: 150 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός της Ελληνικής Κοινωνίας
ΣΗΜΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Η Επιστημονική Ανάκρισις
ΓΚΡΟΣ (HANNS GROSS)
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Μιχαήλ Φωτεινοπούλου Νομικόν Πρόχειρον
ΖΕΠΟΣ ΠΑΝ.
Τιμή: 50 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Περί της Μοναχικής Ακτημοσύνης εν τω Κοινώ και τω Ελληνικώ Εκκλησιαστικώ Δικαίω - Ιστορική και Δογματική Έρευνα
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Περί Συνεισφοράς (Collatio) εν γένει κατά το Ρωμαϊκόν και Βυζαντινόν Δίκαιον και κατά τα νυν κρατούντα
ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τιμή: 40 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
(Δεμένο μαζί με "Εκθεσιν των Κριτών επί του Σγουτείου Διαγωνίσματος περί Συνεισφοράς", Αθήναι 1897, σελ. 24)
Η Θεοκρισία παρά τοις Έλλησιν
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν.Π.
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Σελίδες: 123456789101112131415161718192021222324
 25262728293031