Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Τουρκοκρατία-Φραγκοκρατία
   
Κορνηλία Δ. Ροΐδου το γένος Ροδοκανάκη
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΝΔΡ.
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Περί την Άλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως
ΖΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή: 35 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Το παλιότερο Αρματολίκι του Πηλίου κι οι Αρβανίτες στη Θεσσαλομαγνησία
ΣΚΟΥΒΑΡΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Φεουδαρχική Ήπειρος και Δεσποτάτο της Ελλάδας
ΖΙΑΓΚΟΣ Ν.Γ.
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Le Despotat grec de Moree, t.B - Vie et Institutions
ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ Δ. (D.A. ZAKYTHINOS)
Τιμή: 50 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Ανασκευή ενός Ιστορικού Ψεύδους ( Η Αγγλία δεν επώλησε την Πάργαν)
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΚΩΝΣΤ.
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Οι Κοινοτικοί Θεσμοί στις Κυκλάδες κατά την Τουρκοκρατία
ΚΟΥΚΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Η Πεντακοσιοστή Επέτειος από της Αλώσεως της Κων/πόλεως - Αναμνηστικός Τόμος
Τιμή: 55 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Ορθόδοξες Κοινότητες στην Ιταλική Χερσόνησο
ΒΕΡΓΩΤΗΣ Γ.Θ.
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Μνεία των προ Εμού 1800-1863-1913
ΓΕΔΕΩΝ ΜΑΝΟΥΗΛ
Τιμή: 80 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Σελίδες: 12345678910111213