Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Βυζάντιο
   
The Byzantine Achievement - An Historical Perspective 330-1453
ΜΠΑΪΡΟΝ (ROBERT BYRON)
Τιμή: 35 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
The Late Byzantine Army - Arms and Society 1204-1453
ΜΠΑΡΤΟΥΣΙΣ (MARK BARTUSIS)
Τιμή: 40 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Tο Βυζάντιον στον Ζ' αιώνα
ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Τιμή: 200 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Αι Μοναί της Ελλάδος και η εθνική αυτών δράσις κατά τους βυζαντινούς χρόνους
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή: 18 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Ακμή και Παρακμή του Βυζαντίου
ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΓΙΑΝΗΣ
Τιμή: 45 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως
ΣΛΟΥΜΠΕΡΖΕ Γ.
Τιμή: 35 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Άλωσις της Πόλεως
ΖΗΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤ.
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Ανέκδοτοι Ιστορικαί Μελέται, τ. Α' - Ο Βυζαντινός Βίος
ΒΟΥΤΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Αυτοκράτορος Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου Χρυσόβουλλον, πρωτόγραφον (1449)
ΚΟΥΓΕΑΣ ΣΩΚΡ.
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Αφιέρωμα της "ΚΙΒΩΤΟΥ" για τα 500 έτη από την Άλωση, ΑΡ. Φ. 17-18
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΗΣ
Τιμή: 50 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Σελίδες: 123456789101112