Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Νομικά-Οικονομικά-Διοίκηση
   
Σελίδες τινές επί της Επεμβάσεως των Κυβερνήσεων Κατοχής εις τα της Τραπέζης της Ελλάδος
ΓΟΥΝΑΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Το Ελληνικόν Αστικόν Δίκαιον εν τη Ιστορική αυτού Εξελίξει
ΠΑΠΠΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Το Δικαίωμα ως Διανόημα του Νομοθέτου
ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Το Πολίτευμα
ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Οι Συνεταιρισμοί από Οικονομικής και Κοινωνικής Απόψεως
ΓΚΡΥΝΦΕΛΝΤ (ERNEST GRUNFELD)
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
(μαζί με ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ)
Οι Συνεταιρισμοί εις την Ελλάδα
ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΘΕΟΔ.
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
(μαζί με ΓΡΥΝΦΕΛΝΤ)
 
Το Αστικόν Δίκαιον εν ταις Νεαραίς των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων
ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή: 35 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Το Σύνταγμα της Ελλάδος μετά Ερμηνείας
ΙΔΡΩΜΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Τιμή: 70 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Ομιλία περί Τραπεζών εν ταις συνεδριάσεσι της Βουλής
ΚΕΧΑΓΙΑΣ Κ.
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Η Συγκρότησις του Συμβουλίου Επικρατείας ως Νομοπαρασκευαστικού Σώματος
ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ Γ.
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Σελίδες: 123456789101112131415161718192021222324
 25262728293031