Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Νομικά-Οικονομικά-Διοίκηση
   
Η Δικαιοσύνη
ΝΤΕΛ ΒΕΚΙΟ (GIORGIO DEL VECCHIO)
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Η Οικονομική Επιστήμη παρ' Αριστοτέλει, Πλάτωνι και Ξενοφώντι
ΓΟΥΝΑΡΑΚΗΣ Ν.Π.
Τιμή: 18 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Ιωάννης Αθ. Δροσόπουλος, Διοικητής της Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος - Βιογραφικόν και Ψυχογραφικόν Σημείωμα
ΜΙΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Andre M. Andreades fondateur de la Science des Finances en Grece
Τιμή: 50 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Ο Ιδιαίτερος Προσωπικός Θεσμός του Ελληνορθόδοξου Τούρκου Υπηκόου - Η Νομική Κατάστασις του Οικουμενικού Πατριαρχείου
ΣΠΑΘΑΡΗΣ ΑΥΡΗΛΙΟΣ
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Νομισματικόν Πρόβλημα και Ελληνική Οικονομία
ΖΟΛΩΤΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Η Ελλάς εις το Στάδιον της Εκβιομηχανίσεως
ΖΟΛΩΤΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Η Δανειακή Επιβάρυνσις της Ελλάδος
ΖΟΛΩΤΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Νομισματικαί Μελέται
ΖΟΛΩΤΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Η Κρίσις της Οικονομικής Οργανώσεως
ΖΟΛΩΤΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Σελίδες: 123456789101112131415161718192021222324
 25262728293031