Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Τουρκοκρατία-Φραγκοκρατία
   
Λεύκωμα Διδασκάλων του Γένους
ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤ.
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Τουρκοκρατουμένη Ελλάς - Ιστορικόν Δοκίμιον περί των προς αποτίναξιν του οθωμανικού ζυγού Επαναστάσεων του Ελληνικού Έθνους (1453-1821)
ΣΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τιμή: 150 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Επισιτισμός Γαλλίας υπό Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας (1789-1815)
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ
Τιμή: 35 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
La Mediterranee de 1803 a 1805 - Pirates et Corsaires aux Iles Ioniennes
ΝΤΟΥΕΝ (G. DOUIN)
Τιμή: 150 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Σλαβικές Εγκαταστάσεις στη Μεσαιωνική Ελλάδα
ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τιμή: 13 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Σλάβοι στη Μεσαιωνική Ελλάδα
ΜΑΛΙΓΚΟΥΔΗΣ ΦΑΙΔΩΝ
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Documents sur le Regime des Terres dans la Principaute de Moree au XVI s.
ΛΟΝΙΟΝ - ΤΟΠΙΝ (J. LONGNON - P. TOPPING)
Τιμή: 100 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Αι Συντεχνίαι και η Εκκλησία επί Τουρκοκρατίας
ΚΑΛΙΝΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Ο Μιαούλης προ της Επαναστάσεως
ΡΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤ.
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Αρχείο Χατζηπαναγιώτη τ. Α`
ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
(τ. Α`: Χατζηπαναγιώτης Πολίτης) (Εμπορικό Ναυτικό, Σπέτσες)
 
Σελίδες: 12345678910111213