Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Νομικά-Οικονομικά-Διοίκηση
   
Περί Πολιτείας και των στοιχείων αυτής εν γένει
ΣΑΡΙΠΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ
Τιμή: 90 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Κώδικες Κρητικής Πολιτείας, τ. Δ': περιέχων τους νόμους της Α.Δ. της Δικαιοσύνης
ΚΟΥΣΟΥΡΕΛΑΚΗΣ Ν.
Τιμή: 100 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Γνωμοδοτήσεις κατά την υπηρεσίαν αυτού ως Νομικού Συμβούλου παρά τη Γενική Διοικήσει Ηπείρου επί διαφόρων ζητημάτων του Δημοσίου και Ιδιωτικού Οθωμανικού Δικαίου
ΛΟΥΚΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Τιμή: 50 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Αι Αφιερώσεις ή τα Βακούφια κατά το Οθωμανικόν Δίκαιον
ΚΤΕΝΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
Τιμή: 45 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Τα μετά την Συνθήκην Αθηνών - Περί των εν ταις Νέαις Χώραις εγκαταλελειμμένων κτημάτων
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Ν.Π.
Τιμή: 40 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Ερμηνεία του περί Γαιών Νόμου εν Τουρκία επι τη βάσει των τελευταίων μεταρρυθμίσεων αυτού
ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Τιμή: 45 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Χρονικόν της Τραπέζης της Ελλάδος
ΒΕΝΕΖΗΣ ΗΛΙΑΣ
Τιμή: 45 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Το Κρητικόν Συνταγματικόν Δίκαιον, εν συγκρίσει προς το ημέτερον και τα των ξένων κρατών (Δεμένο μαζί με το: ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, Σύνταγμα της Κρητικής Πολιτείας 1907, Χανιά 1907, σελ. 36)
ΣΑΡΙΠΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τιμή: 90 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Ερμηνεία των Νεωτέρων περί Ακινήτων Νόμων εν Τουρκία
ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Τιμή: 45 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Σελίδες: 123456789101112131415161718192021222324
 25262728