Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Τουρκοκρατία-Φραγκοκρατία
   
Οι Βαλκανικόί Λαοί - Από την τουρκική κατάκτηση στην εθνική αποκατάσταση
ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Άγνωστη διασκευή της "Αληπασιάδας" του Χατζή Σεχρέτη - Μια ιστορική προσέγγιση
ΣΙΟΡΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Η Οικονομική Ζωή των Ελλήνων στην εποχή της Τουρκοκρατίας
ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή: 10 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Φραγκιάδα (Σταυροφορίες - Φραγκοκρατία) 1096-1261
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
(Στιχούργημα)
 
Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη τ. Γ' (Καισάριος Δαπόντες κλπ.)
ΣΑΘΑΣ Κ.Ν.
Τιμή: 90 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη τ. Α' (Βυζαντινά Ανέκδοτα)
ΣΑΘΑΣ Κ.Ν.
Τιμή: 80 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Το Ημερολόγιον της Αιχμαλωσίας του Φώτου Τζαβέλλα (1792-1793)
ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ Ε.Γ.
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Σχέσεις Ελλήνων και Ισπανών στα χρόνια της Τουρκοκρατίας
ΧΑΣΙΩΤΗΣ Ι.Κ.
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Απομνημονεύματα (Μόσχα 1828)
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
(Πλοίαρχος εξ Ιεραπέτρας Κρήτης)
Οι Έλληνες Πάροικοι του Σεμλίνου (18-19 αι.)
ΠΑΠΑΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
(ΣΕΡΒΙΑ, ΒΑΛΚΑΝΙΑ)
 
Σελίδες: 12345678910111213