Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Τέχνη
   
Τα Χαράγματα του Παρθενώνος (Επιγραφαί χαραχθείσαι κατά τους παλαιοχριστιανικούς και βυζαντινούς χρόνους)
ΟΡΛΑΝΔΟΣ Α. - ΒΡΑΝΟΥΣΗΣ Λ.
Τιμή: 35 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Τεχνοκριτική Μελέτη επί του Έργου του Ζωγράφου Ιω.Κοράη
ΠΕΛΕΚΑΣΗΣ ΔΗΜ.
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Το Θρησκευτικόν Θέατρον των Βυζαντινών
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Το ΙΒ' Βυζαντινολογικόν Συνέδριον και η Συντήρησις των Εικόνων του Σινά
ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (Αρχιμανδρίτης)
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
(Αγιογραφία, Συντήρηση)
 
Το Μουσικόν Ζήτημα εν τη Εκκλησία της Ελλάδος
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤ.
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Το Μουσικόν Όργανον εν τη Εκκλησία
ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τιμή: 18 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Ύμνοι της Θείας Λειτουργίας κατά τας μελωδίας της αρχαίας ημών Εκκλησιαστικής Μουσικής (τετραφώνως μελοποιηθείσας υοό Β. ΡΑΝΔΧΑΡΤΙΝΓΕΡ)
ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τιμή: 70 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Υπόμνημα του εν Κων/πόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου προς τον...Μελέτιον Δ'
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Χάρτινες Εικόνες - Ορθόδοξα Θρησκευτικά Χαρακτικά 1665-1899
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΝΤΟΡΗ
Τιμή: 90 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Χριστιανική Αγιογραφία των εννέα πρώτων αιώνων, ήτοι από των αρχών του Χριστιανισμού μέχρι της Αναστηλώσεως των Αγίων Εικόνων
ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή: 40 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Σελίδες: 1234567891011