Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Βυζάντιο
   
Περί την Άλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως
ΖΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τιμή: 35 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Περί της επιστημονικής δράσεως του Μεγάλου Φωτίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Περί του Πληθυσμού και του Πλούτου της Κωνσταντινουπόλεως κατά τους Μέσους Χρόνους
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΝΔΡ.
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Πηγαί της Βυζαντινής Ιστορίας
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι.Ε.
Τιμή: 45 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Πολιορκία και Άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Οθωμανών (Επ. ΗΡΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ)
ΠΑΣΠΑΤΗΣ Α.
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
(Ανατύπωσις από την έκδοση του 1939)
Πώς εγεννήθη και τι σημαίνει ο Δικέφαλος Αετός του Βυζαντίου
ΣΒΟΡΩΝΟΣ Ι.Ν.
Τιμή: 40 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Συμβολαί εις την Ιστορίαν του Βυζαντινού Οίκου των Φιλανθρωπηνών
ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ Μητροπολίτης
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Τα Λουτρά κατά τους Βυζαντινούς Χρόνους
ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ΦΑΙΔΩΝ
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Τα τελευταία χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας
ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Τιμή: 35 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Της Αλώσεως (1453) - Ανάτυπο από την "ΚΙΒΩΤΟ"
ΚΑΡΜΙΡΗΣ Ν.Ι.
Τιμή: 12 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Σελίδες: 123456789101112