Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Μελέτες πάνω στην Αρχαία Ελληνική Γραμματεία
   
Αρχαίοι Κριτικοί
ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΣ ΖΗΣΙΜΟΣ
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Η Ομηρική Οδύσσεια
ΠΕΪΤΖ ΝΤΕΝΥΣ
Τιμή: 18 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Lexicon Platonicum
ΑΣΤ (D. FRIDERICUS ASTIUS)
Τιμή: 100 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Φως Ελληνικό (Πανεπιστημιακοί Λόγοι)
ΚΑΚΡΙΔΗΣ Ι.Θ.
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Τι προς Διόνυσον - Σημειώσεις γύρω απ' την Τραγωδία
ΣΟΛΟΜΟΣ ΑΛΕΞΗΣ
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Προμηθέας Δεσμώτης και Λυόμενος του Αισχύλου
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Θεώρησις φυσικών και χημικών τινών εννοιών παρ' Αριστοτέλει
ΧΑΤΖΗΚΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τιμή: 18 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Αι Μεταλλαγαί του σκοπού της Ελληνικής Φιλολογίας κατά την τελευταίαν εκατονταετηρίαν
ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Αι υπό του Λουκιανού περιγραφόμεναι εικόνες εν τω "Περί του Οίκου" έργω αυτού
ΚΟΡΡΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Σοφοκλής
ΓΑΡΔΙΚΑΣ Γ.
Τιμή: 18 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Σελίδες: 12345678910111213141516