Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Γενικά ΄Εργα
   
Εις Μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου
Τιμή: 80 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Τα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ήτοι τα κατά την Ελλάδα κυριώτερα συμβάντα και η κατάστασις της Ελληνικής Παιδείας (από Αλώσεως της Κορίνθου υπό των Ρωμαίων έως του εσχάτου υπέρ αυτονομίας εθνικού αγώνος (146 π.Χ. - 1821)
ΠΟΛΥΖΩΪΔΗΣ Α.
Τιμή: 80 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Επίτομος Ναυτική Ιστορία
ΡΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τιμή: 90 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Τα Διδακτικώτερα Πορίσματα της Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ.
Τιμή: 90 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Διπλωματική Ιστορία της Ευρώπης 1814-1914
ΛΑΣΚΑΡΙΣ Σ.Θ.
Τιμή: 100 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
(Δεμένο μαζί με Γ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - η τιμή αφορά και στα δύο έργα)
Χρονικό της Ελληνικής Τυπογραφίας (1476-1909)
ΣΚΙΑΔΑΣ Ν.Ε.
Τιμή: 120 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Οι Χαλκοκονδύλαι - Μονογραφία
ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τιμή: 120 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι την καθ' ημάς ("ΓΑΛΑΞΙΑΣ")
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τιμή: 120 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (Επιμελ. ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ)
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ.
Τιμή: 200 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
(Άριστο αντίτυπο. Επιπροσθέτως το Συμπλήρωμα)
Histoire Diplomatique de la Grece de 1821 a nos jours
ΝΤΡΙΩ - ΛΕΡΙΤΙΕ (ED. DRIAULT - M. LHERITIER)
Τιμή: 200 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Σελίδες: 1234567891011