Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Διαφωτισμός
   
Κρίσεις και Σκέψεις περί των Επιστολών του Αοιδίμου Κοραή
ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τιμή: 50 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Φροντίσματα Α` μέρος - Από την Αναγέννηση στον Διαφωτισμό
ΔΗΜΑΡΑΣ Κ.Θ.
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Ρήγας ο Βελεστινλής 1757-1798
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΗΣ
Τιμή: 35 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Ελληνογαλλικά - Αδαμάντιος Κοραής, Victor Hugo
ΜΙΛΛΙΕΞ ΡΟΖΕ (ROGER MILLIEX)
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Ρήγας Φεραίος και η Βαλκανική Ομοσπονδία
ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Τιμή: 45 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Ρήγας ο Βελεστινλής - Βιογραφικόν Εράνισμα
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΗΣ
Τιμή: 25 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Θεόφιλος Καΐρης - Ιστορική και Φιλοσοφική Μελέτη
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΔΗΜ.
Τιμή: 80 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Ο Ρήγας Φεραίος και αι Διεκδικήσεις του Υποδούλου Ελληνισμού κατά τον ΙΗ' αιώνα
ΚΑΨΗΣ ΑΝΤ.
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Αθανάσιος Ψαλίδας, ο Διδάσκαλος του Γένους (1767-1829)
ΒΡΑΝΟΥΣΗΣ Λ.Ι.
Τιμή: 50 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Βίοι Παράλληλοι των επί της Αναγεννήσεως της Ελλάδος Διαπρεψάντων Ανδρών, τ. Α' - Β' (Κλήρος - Παιδεία)
ΓΟΥΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Τιμή: 150 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Σελίδες: 123456