Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Βιβλία του συγγραφέα: ΦΡΑΓΚΑΚΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
   
Η Λαϊκή Τέχνη της Κρήτης - Υφαντική και Βαφική
ΦΡΑΓΚΑΚΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Συμβολή εις την Δημώδη Ορολογίαν των Φυτών
ΦΡΑΓΚΑΚΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Τιμή: 40 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Η Λαϊκή Τέχνη της Κρήτης - Υφαντική και Βαφική
ΦΡΑΓΚΑΚΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Τιμή: 30 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Συμβολή στα Λαογραφικά της Κρήτης
ΦΡΑΓΚΑΚΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Τιμή: 45 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
 
Το Κρητικό Παραμύθι (Μελέτη και Συλλογή)
ΦΡΑΓΚΑΚΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Τιμή: 40 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
Συμβολή εις την Δημώδη Ορολογίαν των Φυτών
ΦΡΑΓΚΑΚΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Τιμή: 40 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
(Φυτά της Κρήτης αυτοφυή, φαρμακευτικά και...)
 
Το Χωριό μου οι Σκυλλοί
ΦΡΑΓΚΑΚΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Τιμή: 15 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Η Δημώδης Ιατρική της Κρήτης
ΦΡΑΓΚΑΚΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Τιμή: 50 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
 
Σελίδες: 12