Θεματικές κατηγορίες


Κατάλογος 2011
Κατάλογος 2011
 
Βιβλία του συγγραφέα: ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
   
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους από των Αρχαιοτάτων Χρόνων μέχρι του 1930 (Επιμελ. Π. ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ)
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
Τιμή: 220 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Ιστορικαί Πραγματείαι, μέρος Α' (περιέχεται και: Σλαυϊκαί εν ταις Ελληνικαίς Χώραις Εποικήσεις)
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
Τιμή: 50 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
(σελίδα τίτλου σε φτπ.)
 
Επίλογος της Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους (μετά πίνακος αλφαβητικού των κυρίων ονομάτων)
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
Τιμή: 70 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους ( 1860-)
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
Τιμή: 300 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
(Α' έκδοση, λείπει ο Β' τόμος, πολύ καλή κατάσταση)
 
Ο Μεσαιωνικός Ελληνισμός και η Στάσις του Νίκα, κατά τον Κύριον Π. Καλλιγάν
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
Τιμή: 20 €
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Γεώργιος Καραϊσκάκης (κατά τους πρότερους βιογράφους...)
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
Τιμή: 50 €
Διαθεσιμότητα: Όχι διαθέσιμο
(ταλαιπωρημένο)
 
Σελίδες: 1